Inteligentné mesto

Inteligentné mesto, je služba spoločnosti TESLUX, s.r.o., ktorá umožňuje kompletnú správu Vášho mesta, online použitím webovej aplikácie, prípadne z Vášho inteligentného mobilného zariadenia.
Služba je modulárnym systémom, ktorý je možné rozšíriť o akékoľvek ďalšie špecifické senzory, ovládače, interaktívne prvky pripadne iné požiadavky, ktoré je potrebné vyriešiť.

Natívne riešenie Inteligentného mesta je Cloud služba, využívajúcu služby verejných poskytovateľov cloud služieb. V prípade potreby je možné riešenie inštalovať v datacentre zákazníka, čim sa stáva riešenie dostupným aj pre zákazníkov bez internetového pripojenia.

Modulárnosť systému zaručuje okrem jeho ľahkej rozšíriteľnosti aj jeho integrovateľnosť do existujúcich systémov zákazníka použitím GraphQL/REST API. Napríklad:

  • informácie o obsadenosti parkovísk na webstránke zákazníka
  • informácie o stave dopravy
  • štatistiky a reporty integrovateľné do systémov zákazníka

Produkty podporujúce funkcionalitu inteligentného mesta:

Dostupné voliteľné senzory a zariadenia:

  • Senzor kvality prostredia – meria hluk, teplotu, prach, CO2, Ozón
  • Kamerový systém
  • Podzemný senzor obsadenosti parkovacieho miesta
  • Senzor stavu dopravy
  • Zariadenie pre pozičný marketing použitím Beacon technológií
  • Nabíjanie elektromobilov