Inteligentné mesto, je služba spoločnosti TESLUX, s.r.o., ktorá umožňuje kompletnú správu Vášho mesta, online použitím webovej aplikácie, prípadne z Vášho inteligentného mobilného zariadenia. Služba je modulárnym systémom, ktorý je možné rozšíriť o akékoľvek ďalšie špecifické senzory, ovládače, interaktívne prvky pripadne iné požiadavky, ktoré je potrebné vyriešiť. Natívne riešenie Inteligentného mesta je Cloud služba, využívajúcu služby verejných poskytovateľov cloud služieb. V prípade potreby je možné riešenie inštalovať v datacentre zákazníka, čim sa stáva riešenie dostupným aj pre zákazníkov bez internetového pripojenia. Modulárnosť systému zaručuje okrem jeho ľahkej rozšíriteľnosti aj jeho integrovateľnosť do existujúcich systémov zákazníka použitím GraphQL/REST API. Napríklad: Produkty podporujúce funkcionalitu inteligentného mesta: Dostupné voliteľné senzory a zariadenia: